Certificates Certificates
Drawings Drawings
Datasheet Datasheet


Turniket TTD-03.1
Elektromechanický trojramenný turniket TTD-03.1 pro použití v interiéru. Je určen pro zajištění kontroly vstupu do průmyslových areálů, administrativních budov, bank, terminálů veřejné dopravy apod. Vysoká propustná kapacita umožňuje použít turniket i na velmi frekventovaných místech.

Technické parametry

Funkce:

Turniket disponuje šesti pracovními režimy nastavitelnými pomocí dálkového ovládacího panelu a je určen jako pro obousměrný jednotlivý nebo hromadný průchod. Průchod lze regulovat v obou směrech


Koncepce:

Turniket TTD-03.1 se skládá ze skříně se zabudovanou elektronickou řídící deskou, vrchního krytu se směrovými LED indikátory (piktogramy), dálkového řídícího panelu a sady tří ramen.


Skříň turniketu je zkonstruována jako rám z ocelového plechu uložený na ocelové základně spolu s dvěma čelními panely.

V horní části je umístěn rotační mechanismus s třemi rameny upevněnými v středovém náboji, tlumič rázů, samostředící zařízení, řídící jednotka s optickými senzory pohybu ramen a uzamykacím mechanismem a mechanický deblokovací zámek.

Horní kryt je propustný pro radiové vlny, což umožňuje umístit čtečky karet pod kryt. Čtecí vzdálenost je pak do 80 mm.

Piktogramy:

Dva směrové LED indikátory s jasně svítícími piktogramy jsou umístěny ve standardním provedení v horním krytu.


Zelená šipka indikuje povolený směr průchodu a turniket po přijetí autorizačního signálu umožní v tomto směru průchod.

Červený křížek indikuje, že průchod v tomto směru není povolen a průchod nebude umožněn.

Ovládání:

Je umožněno jak v pulzním tak potenciálovém režimu. V obou režimech je ovládací signál zaslán na blokové kontakty řídící elektronické desky.


Tento alternativní přístup zajišťuje správnou funkci turniketu s jakýmkoli systémem kontroly přístupu (EKV/ACS) s možností užití kontrolérů s výstupy podporujícími potenciálový řídící režim.

Turniket lze ovládat pomocí dálkového kabelového nebo bezdrátového (pulzní režim) ovládacího panelu, případně systémem kontroly přístupu (ACS) přes kontrolér.

Turniket je konfigurován jako „normally closed“ (N/C), to znamená že zůstává uzamčen, dokud nepřijme platný autorizační signál nebo je odemčen mechanicky.

Je-li napojen do systému elektronické požární signalizace (EPS), může být turniket odemčen automaticky signálem požárního poplachu.

Mechanismus:

Elektromechanická sestava umístěna pod horním krytem skříně má tyto součásti:


- samostředící zařízení k zajištění automatické kompletní rotace náboje s rameny to koncové pozice.
- řídící jednotka s optickými senzory pohybu ramen a uzamykáním, která sleduje reálný průchod turniketem a zajišťuje tak exaktní počítání pro použití systémem kontroly přístupu a zároveň uzamčení turniketu v koncové pozici
- hydraulický tlumič k zajištění tichého a klidného chodu turniketu
- mechanický deblokovací zámek sloužící k uvolnění ramen turniketu v případě nouze

Režimy:

Turniket disponuje šesti pracovními režimy nastavitelnými pomocí dálkového ovládacího panelu:


- jednotlivý průchod v daném směru (turniket umožní v daném směru průchod jedné osoby po platném autorizačním signálu, v opačném směru je uzamčen)

- jednotlivý průchodu obou směrech (turniket umožní průchod jedné osoby po platném autorizačním signálu v obou směrech)
- volný průchod v daném směru (turniket umožní v daném směru průchod libovolného počtu osob, v opačném směru je uzamčen)
- volný průchod v daném směru, jednotlivý průchod v opačném směru (turniket umožní v daném směru průchod libovolného počtu osob, v opačném směru turniket umožní průchod jedné osoby po platném autorizačním signálu)
- stále volno (turniket umožní průchod libovolného počtu osob v obou směrech)
- stále uzamčeno (turniket je uzamčen v obou směrech)

Interface:

Turniket je řízen elektronickou řídící deskou umístěnou uvnitř skříně turniketu. Řídící deska zpracovává příkazy přicházející z ACS, EPS a dálkového ovládacího panelu, přijímá vstupy z optických senzorů a tamperu, odesílá příkazy mechanismu a řídí signály pro externí zařízení. 


Řídící deska je standardně vybavena vstupem pro elektronickou požární signalizaci (EPS), případně nouzové tlačítko a reléovými výstupy pro světelné indikátory, tamper, zvukový alarm a nouzové deblokovací zařízení.

Napájecí jednotka, dálkový ovládací panel, případně kontrolér ACS jsou připojeny přímo do blokového konektoru řídící desky.

Elektronika je chráněna proti zkratu, přetížení a změně polarity.

Time-out:

Turniket má přednastavenou čekací dobu, kdy je možno započít průchod (pohnout ramenem) po přijetí platného autorizačního signálu. V pulzním režimu je to 5 sekund, v potenciálovém po dobu trvání řídícího signálu. Po uplynutí této doby se turniket automaticky uzamkne.


Napájení:

Turniket je napájen z regulovaného stejnosměrného zdroje 12V/1A (na objednávku).


Pokud je napájení přerušeno, turniket zůstane v posledním stavu před přerušením (je-li v daném směru odemčeno, zůstane odemčeno, je-li zamčeno zůstane i nadále).

Pro zabezpečení funkce turniketu i při výpadku proudu je nutno zajistit náhradní zdroj (UPS), který je dodáván jako volitelné vybavení na objednávku.

Stav nouze:

Turniket je standardně vybaven zálohovým deblokovacím zámkem s unikátní sadou klíčů. V případě potřeby je možno doobjednat ramena s funkcí anti-panic. V nouzi po přijetí příslušného signálu je možno horní rameno jednoduše manuálně sklopit. V běžném provozu se ramena chovají standardně.


Konstrukce:

Skříň – práškově lakovaná ocel nebo nerezová ocel

Náboj – měkká ocel, černě lakovaná
Horní kryt – umělý kámen (tmavě modrý, zelený nebo černý)
Ramena – leštěná nerezová ocel (AISI 304),  32 mm s plastovými koncovými kryty

Modely:

TTD-03.1G – reliéfní povrch skříně se slídovým perleťovým efektem, tmavě šedý


TTD-03.1E – vysoce kvalitní práškový lak s barvou hvězdné oblohy

TTD-03.1S – broušená nerezová ocel

Na objednávku je možno si vybrat barvu práškového lakování podle vzorníku RAL.

Kapacita: 30 průchodů za minutu

Rozměry: Skříň – 1000 x 1083 x 260 mm

Skříň s rameny – 1000 x 1083 x 684 mm

Průchod: 500 mm

Pracovní teplota: +1°C až +40°C