Certificates Certificates
Drawings Drawings
Datasheet Datasheet


Turniket RTD-15.1
Motorický trojramenný turniket RTD-15.1 pro použití v interiéru i ve venkovním prostředí (pod stříškou). Je určen pro zajištění kontroly vstupu s vysokou mírou zabezpečení - do průmyslových a logistických areálů, vojenských objektů, sportovních areálů, elektráren apod. 

Technické parametry

Funkce:

Turniket disponuje šesti pracovními režimy nastavitelnými pomocí dálkového ovládacího panelu a je určen jako pro obousměrný jednotlivý nebo hromadný průchod. Průchod lze regulovat v obou směrech.


Při zvýšeném požadavku na zabezpečení lze turniket konfigurovat pro dvoustupňový proces průchodu, přes tzv. zamčenou komoru., kde může proběhnout další stupeň verifikace např. pomocí kamery, biometrické čtečky apod.

Koncepce:

Turniket RTD-15.1 se skládá ze rotoru s třemi rameny, systému zabezpečovacích a vodících přepážek, stropní části s motorem poháněným rotačním mechanismem a kabelovými kanály.a dálkového ovládání.


Konstrukce je svařena z hliníkových práškově lakovaných profilů s antikorozní úpravou 

V horní části je také umístěno halogenové osvětlení a na vstupních příčkách jsou namontovány piktogramy.

Piktogramy:

Zelená šipka indikuje úspěšnou autorizaci a povolený směr průchodu 


Červený křížek indikuje, že je autorizace neproběhla a turniket pro daný směr zůstane uzamčen.

Ovládání:

Je umožněno jak v pulzním tak potenciálovém režimu. V obou režimech je ovládací signál zaslán na blokové kontakty řídící elektronické desky.


Tento alternativní přístup zajišťuje správnou funkci turniketu s jakýmkoli systémem kontroly přístupu (EKV/ACS) s možností užití kontrolérů s výstupy podporujícími potenciálový řídící režim.

Turniket lze ovládat pomocí dálkového kabelového nebo bezdrátového (pulzní režim) ovládacího panelu, případně systémem kontroly přístupu (ACS) přes kontrolér.

Turniket je konfigurován jako „normally closed“ (N/C), to znamená že zůstává uzamčen, dokud nepřijme platný autorizační signál nebo je odemčen mechanicky.

Je-li napojen do systému elektronické požární signalizace (EPS), může být turniket odemčen automaticky signálem požárního poplachu.

Mechanismus:

Elektromotorická sestava umístěna pod horním krytem turniketu má tyto součásti:


- řídící jednotka s optickými senzory pohybu ramen a uzamykáním, která sleduje reálný průchod turniketem a zajišťuje tak exaktní dataí pro použití systémem kontroly přístupu a zároveň uzamčení turniketu v koncové pozici
- brzděný elektromotor zajištující tichý, klidný a bezpečný chod turniketu
- mechanické deblokovací zámky sloužící k uvolnění ramen turniketu v případě nouze

Režimy:

Turniket disponuje šesti pracovními režimy nastavitelnými pomocí dálkového ovládacího panelu:


- jednotlivý průchod v daném směru (turniket umožní v daném směru průchod jedné osoby po platném autorizačním signálu, v opačném směru je uzamčen)

- jednotlivý průchodu obou směrech (turniket umožní průchod jedné osoby po platném autorizačním signálu v obou směrech)
- volný průchod v daném směru (turniket umožní v daném směru průchod libovolného počtu osob, v opačném směru je uzamčen)
- volný průchod v daném směru, jednotlivý průchod v opačném směru (turniket umožní v daném směru průchod libovolného počtu osob, v opačném směru turniket umožní průchod jedné osoby po platném autorizačním signálu)
- stále volno (turniket umožní průchod libovolného počtu osob v obou směrech)
- stále uzamčeno (turniket je uzamčen v obou směrech)

Interface:

Turniket je řízen elektronickou řídící jednotkou umístěnou ve stropní části turniketu. Řídící deska zpracovává příkazy přicházející z ACS, EPS a dálkového ovládacího panelu, přijímá vstupy z optických senzorů a tamperu, odesílá příkazy rotačnímu mechanismu a řídí signály pro externí zařízení. 


Řídící deska je standardně vybavena vstupem pro elektronickou požární signalizaci (EPS), případně nouzové tlačítko a reléovými výstupy pro světelné indikátory, tamper, zvukový alarm a nouzové deblokovací zařízení.

Napájecí jednotka, dálkový ovládací panel, případně kontrolér ACS jsou připojeny přímo do blokového konektoru řídící desky.

Elektronika je chráněna proti zkratu, přetížení a změně polarity.

Time-out:

Turniket má přednastavenou čekací dobu, kdy je možno započít průchod (pohnout ramenem) po přijetí platného autorizačního signálu. V pulzním režimu je to 5 sekund, v potenciálovém po dobu trvání řídícího signálu. Po uplynutí této doby se turniket automaticky uzamkne.


Napájení:

Turniket může být napájen z regulovaného stejnosměrného zdroje 24V (na objednávku).


Pokud je napájení přerušeno, turniket zůstane v posledním stavu před přerušením (je-li v daném směru odemčeno, zůstane odemčeno, je-li zamčeno zůstane i nadále).

Pro zabezpečení funkce turniketu i při výpadku proudu je nutno zajistit náhradní zdroj (UPS), který je dodáván jako volitelné vybavení na objednávku.

Verifikace:

Pro zvýšení úrovně zabezpečení je možné nastavit režim tzv. zavřené komory. Tento dvoufázový režim průchodu je nutno nastavit již při instalaci. V tomto režimu je první verifikace provedena na vstupu do turniketu. Po úspěšné autorizaci se turniket pootočí o 120° a umožní vstup do vnitřního prostoru. Poté na základě druhé verfikace buď umožní dokončit průchod nebo umožní návrat procházející osoby před turniket na nechráněnou stranu.


Modely:

RTD-15.1R – reliéfní povrch skříně se slídovým perleťovým efektem, světle béžový 


Na objednávku je možno si vybrat barvu práškového lakování podle vzorníku RAL.

Kapacita:

20 - 30 průchodů za minutu (podle nastaveného režimu)


Rozměry:

Skříň – 2325 x 1800 x 1600 mm


Průchod:

755 mm


Prac. teplota:

turniket -40°C až +55°C, ovládací panel +1°C až +40°C


Hmotnost:

190 kg


Volitelné příslušenství:

- zastřešení RTC-15R
- personální jednosměrná branka WHD-15R
- rozšiřující plotová sekce MB-15V