Certificates Certificates
Drawing Drawing
Datasheet Datasheet


Roto 600Q
Bezpečnostní filtr čtvercového půdorysu, lehce integrovatelný do jakéhokoli umístění nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení jak svou robustní konstrukcí, tak použitými detekčními systémy. Je určen pro vybavení maximálně ohrožených budov, jako jsou zázemí bank, letišť, vojenských řídících center, průmyslových výzkumných center a jiných míst ohrožených sabotáží, teroristickým útokem nebo špionáží.

Technické parametry

Funkce:

Bezpečnostní filtr zajišťuje elektronicky řízený průchod v obou směrech. Dveře jsou vždy v zavřené klidové poloze uzamčeny. Po přijetí autorizačního signálu filtr otevře první dveře a umožní tak uživateli vstoupit do kabiny (pokud je zadáno, zároveň provede kontrolu přítomnosti nebezpečného kovového předmětu). Poté se vnější dveře uzavřou. Uvnitř kabiny je jeho přítomnost zaregistrována navýšením celkové zátěže podlahy, postranních panelů a dveří, které nesmí přesáhnout povolenou mez k zabránění přítomnosti dvou osob. Po kontrolním měření hmotnosti a případné další identifikaci či kladné komunikaci s obsluhou se otevřou druhé dveře a dovolí tak uživateli projít dovnitř chráněného prostoru. V opačném případě se znovu otevřou vnější dveře a uživatel bude vyzván automatickou hláskou k opuštění filtru. Po uzavření obojích dveří dochází k opětovnému resetování systému. Jakýkoliv předmět těžší než 250 gramů ponechaný v kabině bude v průběhu tohoto resetu zaregistrován a bude aktivován alarm.Při výpadku elektrického napájení otevře zařízení pouze vnější dveře k opuštění kabiny, vnitřní dveře zůstanou zablokovány.


Bezpečnostní filtr je vybaven standardně ovládací klávesnicí a interkomem.

Pohon dveří:

elektromotorický


Rozměry:

výška 2400 mm

šířka 1042 mm
délka 1042 mm

Šířka průchodu:

600 mm


Konstrukce:

ocelový jäckel 40 x 10 x 3mm, plech tl. 4 mm, standardní lakování

černá RAL 9005, šedá RAL 7001, modrá RAL 5010, hnědá RAL 8019
nebo červená RAL3000. Barva rámu pohyblivých dveří je vždy černá.

Zasklení:

sendvičové (6/1/6)sklo tl. 13 mm P2A


Napájení:

230 V AC/ 50 Hz/1 A


Zálohový zdroj:

baterie na 2 hodiny provozu (nabité a řádně udržované)


Jmenovitý výkon:

330 VA max.


Ovládací napětí:

24 V DC


Kapacita:

6 průchodů/min.


MCBF:

1,0 mil. (při dodržení doporučené údržby)  


Hmotnost:

800 kg (v základní konfiguraci), 1050 kg (v maximální výbavě)


Volitelná výbava:

Úprava turniketu pro integraci řídících zařízení jako čtečky karet, čtečky čárových kódů, tlačítka apod. (maximální rozměry zařízení nutno konzultovat)

Detektor kovů
Zasklení neprůstřelným sklem
Speciální zákaznické konfigurace
Jiné povrchové úpravy